คณิตศาสตร์ทั่วไป

เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ.(ข้อสอบเก่า) หัวข้อโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป จากสำนักงาน ก.พ.


ภาษาไทย ก.พ.

ตัวอย่างเฉลยแนวข้อสอบ ภาษาไทย ก.พ. หัวข้อการเรียงประโยค


คณิตศาสตร์ ก.พ. ออกอะไรบ้าง

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เป็นหัวข้อที่วัดความสามารถในการคำนวนและการประมาณค่า ซึ่งจะประกอบไปด้วย

  อนุกรม

 • โจทย์จะให้ลำดับของตัวเลขมา ให้เราหาความสัมพนธ์ของตัวเลขในอนุกรม ซึ่งอนุกรมจะมีอยู่หลายประเภทเราต้องมองความสัมพันธ์ของตัวเลขให้ออก
 • คณิตศาสตร์ทั่วไป

 • คณิตศาสตร์ทั่วไป เป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐานที่เราเคยได้เรียนมาแล้วในระดับมัธยมต้น มีเพียงเรื่องของความน่าจะเป็นเท่านั้นที่ใช้ความรู้ในระดับมัธยมปลาย
 • การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

 • โจทย์จะให้ตารางที่ใส่ข้อมูลมาแบบไม่ครบถ้สน ซึ่งโจทย์จะให้ประมาณค่าของเลขที่หายไปในตาราง ความยากของโจทย์ประเภทนี้คือจะประมาณยังไงให้ถูกต้องและรวดเร็ว

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์นามธรรม

เป็นหัวข้อที่ต้องการวัดความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

  เงื่อนไขสัญลักษณ์(10 ข้อ)

 • ในหัวข่้อนี้โจทย์จะให้เงื่อนไขมาให้ เช่น A > B และให้เราทำการตอบว่าข้อสรุปที่โจทย์ถามในแต่ละข้อนั้นเป็นจริง, เป็นเท็จหรือไม่แน่ชัด ซึ่งก็จะเป็นการวัดการคิดแบบมีตรรกะโดยตรง เช่น ถ้าโจทย์ถามว่าข้อสรุป A < B ข้อนี้ตอบได้เลยว่า เป็นเท็จ
 • เงื่อนไขภาษา(5 ข้อ)

 • โจทย์จะให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์มาโดยให้หาว่า ข้อสรุปที่โจทย์ให้มาแต่ละข้อนั้นเป็นจริง, เป็นเท็จหรือไม่แน่ชัด ซึ่งก็จะคล้ายกับเงื่อนไขสัญลักษณ์แต่โจทย์จะอยู่ในรูปแบบที่เป็นภาษาเขียน
 • อุปมาอุปไมย(5 ข้อ)

 • อุปมา อุปไมยเป็นหัวข่้อที่ค่อนข้างง่ายและทำได้เร็ว ถ้าเรารู้จักประเภทของความสำคัญ

เนื้อหาในคอร์สติวคณิตและ ภาษาไทย ก.พ.


  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ : อนุกรม
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ : โจทย์คณิตศาสตร์
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ : การวิเคราะห์ข้อมูล
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ : โอเปอร์เรต
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม : การสรุปความจากสัญลักษณ์
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม : การสรุปความจากภาษา
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ : สดมภ์
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม : อุปมาอุปไมย
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา : การใช้ภาษา
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา : การเรียงประโยค
Available in days
days after you enroll
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา : ความเข้าใจภาษา
Available in days
days after you enroll

สมัครติวทีเดียวคุ้มกว่า

฿1,099 ราคาเดียวจบครบทุกวิชา


ติดต่อสมัครเรียนทาง Line คลิกที่นี่


คอร์สติวออนไลน์อื่นๆ