ในการสอบ ก.พ. 2566 ในวิชาภาษาอังกฤษ จะประกอบด้วย Conversation Structure Vocabulary และ Reading

เริ่มเรียนตอนนี้!

฿299

วิชาภาษาอังกฤษ

ติวสอบ ก.พ. ออนไลน์ เรียนได้ไม่จำกัด 1 ปีเต็ม

฿1,099 เรียน ก.พ. ออนไลน์

ครบ 4 วิชา


ติดต่อสมัครเรียนทาง Line คลิกที่นี่

รายละเอียดเนื้อหา

  Conversation
Available in days
days after you enroll
  Vocabulary
Available in days
days after you enroll
  Structure/Grammar
Available in days
days after you enroll
  Reading
Available in days
days after you enroll
แพ็ค 4 วิชา ราคา 1,099 บาท
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
คณิตศาสตร์ + ภาษาไทย
 • อนุกรม
 • คณิตศาสตร์ทั่วไป
 • โอเปอร์เรต
 • การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
 • ตรรกศาสตร์
 • สดมภ์
 • เงื่อนไขสัญลักษณ์
 • เงื่อนไขภาษา
 • อุปมาอุปไมย
 • การใช้ภาษา
 • การเรียงประโยค
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
 • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534
 • พ.ร.ฎ.วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
 • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551
 • พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
 • ป.อ.2499 (ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ)
 • พ.ร.บ.ความรับผิดและการละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • พ.ร.บ.มาตราฐานทางจริยธรรม 2562
 • ตะลุยข้อสอบท้ายบท